Lịch học K73 tại Hà Nội

  Orion Data Convert

  25/03/2016

  0 nhận xét

Thời gian: 6 buổi = 18 tiếng 
Lịch: ngày 5 6 và 12/3/2016
Sáng: 8-11h chiều 1.30-4.30
Địa điểm: Số 2 ngõ 46 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
Liên hệ đk học: 04 36402727 * 0969557666