Nôi dung Thi chữ đẹp hàng năm lần 8 (năm 2017)

  Tạ Thị Vân

  16/01/2017

  0 nhận xét

NỘI DUNG CUỘC THI VIẾT CHỮ ĐẸP HÀNG NĂM LẦN 8 Mục đích: - Tạo sân chơi giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm viết chữ đẹp và nghệ thuật. - Khuyến khích phong trào luyện chữ đẹp, rèn nhân cách, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kết quả học tập, công tác... Đối tượng dự thi: - Học sinh Tiểu học (5 khối lớp) - Học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông -...